امیرحسین برزگری: وبلاگ شخصی امیرحسین برزگری

تگ <img>

از تگ < img > برای قرار دادن عکس یا تصاویر بر روی صفحه استفاده می شود . تگ
< img > فقط خصوصیات را نگهداری کرده و دارای تگ پایانی نیست  ( در همان
تگ ابتدایی بسته می شود ) .

نکات مهم تگ < img > :

 1. در تگ < img > با خاصیت src به مکان فایل عکسی که قرار است نمایش داده شود اشاره
  می کنیم . تصاویر HTML در مکانی غیر از صفحه اصلی ذخیره شده و در هنگام نمایش صفحه
  از مبدا ، فراخوانی می شوند .
 2. با استفاده از خاصیت alt تگ < img > می توان از قبل یک متن جایگزین تعیین کرد
  ، که چنانچه مرورگر به هر دلیلی نتوانست عکس را نمایش دهد ، به جای آن متن جایگزین
  را نشان دهد . این متن در هنگام قرار گیری موس بر روی عکس در یک کادر زرد رنگ نیز نمایش
  داده می شود . متن جایگزین می تواند شامل توضیحی راجع به عکس اصلی باشد .

مثال : در مثال زیر یک عکس به صفحه پیوند زده شده است ،
برای مشاهده متن جایگزین موس را چند لحظه بر روی عکس نگه دارید :

Example
< img src =”http://www.DeveloperStudio.ir/Pic/imgexample.jpg”
alt =”DeveloperStudio PICTURE” / >
کد
DeveloperStudio PICTURE خروجی

خواص مهم تگ img
نام خاصیت نوع خاصیت شرح
align top
bottom
middle
left
right
نحوه ترازبندی عکس را نسبت به محتویات دیگر صفحه و متن دور آن را تعیین می کند ، که
یکی از حالت های زیر می تواند باشد :

۱) top : عکس در بالای متن و محتویات دیگر قرار می گیرد .

۲) bottom : عکس در پایین متن و محتویات دیگر قرار می گیرد .
۳) middle : عکس در وسط متن و محتویات دیگر قرار می گیرد .
۴) left : عکس در سمت چپ متن و محتویات دیگر قرار می گیرد .
۵) right : عکس در سمت راست متن و محتویات دیگر قرار می گیرد .
border pixel تعیین کننده ضخامت خط حاشیه دور عکس است .
height pixel

درصد %
میزان ارتفاع عکس را تعیین می کند .
hspace pixel میزان فضایی خالی در ۲ طرف راست و چپ عکس را تعیین می کند .
ismap URL
مسیر فایل
تعیین کننده این است که عکس به عنوان یک نقشه تصویری سمت سرور استفاده می شود . برای
اطلاعات بیشتر به قسمت تگ < map > بروید .
longdesc URL

مسیر فایل
مسیر فایلی که اطلاعات کاملی راجع به عکس مورد نظر نگهداری می کند را مشخص می کند .
src URL

مسیر فایل
مسیر کامل فایل نگهدارنده عکس را تعیین می کند .
usemap URL

مسیر فایل
تعیین کننده این است که عکس به عنوان یک نقشه تصویری سمت کلاینت استفاده می شود . برای
اطلاعات بیشتر به قسمت تگ < map > بروید .
vspace pixel میزان فضای خالی به دور عکس در بالا و پایین را مشخص می کند .
width pixel
درصد %
میزان عرض عکس را تعیین می کند .

شما می‌توانید دیدگاه‌های این مطلب را دنبال کنید، بوسیله‌ی RSS 2.0 خوراک.